Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve suç olarak düzenlenen fiillere karşılık olarak, bu fiillerin karşılığı olarak Ceza Kanunu’na göre fiili işleyen/lere uygulanması gereken cezanın belirlenmesi için yapılan yargılama, ceza yargılamasının temelidir.

5271 sayılı Ceza Yargılaması Kanunu’yla yenilik olarak Ceza Hukuku alanında uzlaşma kurumu getirilmiştir. Tarafların karşılıklı anlaşarak meydana gelen zararın karşılanması veya hafifletilmesi amaçlanmıştır. Bu değişiklik Ceza Yargılaması Kanunu’na 19 Aralık 2006’da 5560 sayılı kanunla eklenmiştir. 26 Temmuz 2007’de ise Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uzlaşma, şüpheli ve mağdur veya suç teşkil eden fiilin meydana gelmesi sebebiyle zarar gören gerçek veya tüzel kişilik arasında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 252. maddesine göre uygulanacaktır. Üzerinde uzlaşma sağlanabilecek suçun kanunda açıkça şikayete bağlı olduğu düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Eğer suç, uzlaşmaya tabi bir suç ise, savcı veya görevlendirdiği adli kolluk görevlisi(genellikle polisler) aracılığıyla şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişiye uzlaşma önerisini sunması gerekmektedir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören kişi 18 yaşından küçük ise bu teklif yasal temsilcisine sunulur.

Yürüklükte bulunan Ceza hukuku kanunları ve mevzuatı dahilinde ceza yargılamasının ve Ceza Hukuku’nun prensipleri, içtihatları ve kurallarının, insan haklarına saygılı bir biçimde uygulama bulabilmesi amacıyla, büromuzca gerekli her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamakta ve ceza yargılamasının her safhasında müvekkillerimizin yararına çalışarak, sürekli temas halinde kalmaktayız.

Ceza Hukuku konusunda deneyimli avukatlarımız; soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturma sonuna ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu yapılmasına kadar tüm ceza yargılaması kademelerinde bilgi ve tecrübesini tam olarak ortaya koymakta ve var gücüyle çalışmaktadır.

Suçüstü soruşturmalarında vekil olarak; savcılık ve polis ifadesinde yanında bulunma, savunma, sorgusunda destek olma ve savunma görevlerini tecrübemizle ve özenle görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Ceza alanında deneyimli ve iyi avukatlarımız, esasen ceza soruşturmasının en önemli olan bu aşamalarında müvekkillerimizin daha sonra yaşayabileceği muhtemel sorunları başlamadan çözmeyi ve sonuç odaklı bir hareket tarzını benimsemişlerdir.

Sonraki aşamalarda da aynı şekilde, müvekkillerimizin dosyalardan her daim bilgi sahibi olması, kendileri lehine veya aleyhine yürütülen işlemlerde aktif olarak yer alması, haklarının her safhada muhafaza edilmesi, iddia ve savunmalarının güçlü bir biçimde mevzuat ve delillerle desteklenerek sunulması, alınabilecek olumsuz kararlara karşılık bütün merciler ve mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin haklarını elde edene kadar gayret gösterilerek görevin devam ettirilmesi ve sair benzer görevleri hızlı, etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Ceza Hukuku Alanınında Hizmet verdiğimiz alanlar:

 • Ceza Yargılaması Hukuku
 • Sulh Ceza Yargılamasında Savunma ve Dava Açma
 • Asliye Ceza Yargılamasında Savunma ve Dava Açma
 • Ağır Ceza Yargılamasında Savunma Dava Açma
 • Kararların Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi
 • Davalara müdahil olarak katılma
 • Tutuklama, yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine itiraz ederek kaldırılmalarını sağlama
 • Suç duyurusunda bulunma, savcılık soruşturmaları sırasında destek, takip ve müdahale etme,
 • Savcılıklar tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları
 • Ekonomik olarak tanımlanan suçlara ilişkin ceza davaları, kambiyo mevzuatına ilişkin ceza davaları,
 • İş kazalarından kaynaklanan davalar
 • Fikri ve Sınai Haklar(marka, patent, vs.) Ceza Hukuku,

Ticari ve İcra Ceza Hukuku branşında soruşturma ve kovuşturma safhaları, davanın başlangıcından hüküm kurulana kadar çeşitli davaların çözümü konusunda hem İstanbul hem de ulusal hem de uluslararası çapta avukatlık ve danışmanlık hizmeti büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzca cezai müeyyide, yaptırım riski olan tüm dava ve işlemlerle ilgili olarak hizmet sağlamaktadır.

Büromuzda ceza hukuku alanında uzman Avukatları ve danışmanları ile her türlü cezai davalarda danışmanlık hizmeti verilerek yürürlükteki tüm mevzuat, yasa, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu bütün uluslararası sözleşmeler uyarınca garanti ve koruma sağlanmış hak ve çıkarlarını en üst seviyede temsil ederek korumaktadırlar.

Bu Sayfayı Paylaş