Dava Departmanı

Dava Departmanı

Büromuz dava departmanı, müvekkilimiz olan şirketlerin davalarıyla ilgilenen ve alanında uzman avukatlardan oluşan bir departman olup, bu departmanımız özellikle bir şirketin ihtiyaç duyduğu önemli alanlardan olan Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku ve bunların alt dallarında uzmanlaşarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Müvekkillerinin haklarının en iyi şekilde temini ve müdafaası maksadıyla, müvekkillerinin açtığı veya açacağı davalar ile müvekkillerine karşı açılmış veya açılacak davalarda müvekkilinin davadan en menfaatine olan sonucu elde etmesi için faaliyette bulunan dava departmanımız, alanında uzman avukatları ile müvekkilleri lehine en etkin ve nitelikli sonuçları elde etmektedir.

Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

  • Müvekkillerimiz tarafından 3.kişilere karşı açılmış veya açılacak davalarla, 3.kişiler tarafından müvekkillerimize karşı açılmış veya açılacak olan davaların takibi ve de bu davaların müvekkilin en lehine olacak şekilde sonlandırılması,
  • Müvekkil aleyhine olan mahkeme kararları hakkında Bölge Adli ve İdari Mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay da gerçekleştirilecek her türlü itiraz ve Temyiz süreçlerinin takibi,

Bu Sayfayı Paylaş