Uluslararası Ticaret Hukuku

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNUN TANIMI VE KAYNAKLARI

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır.

Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu uluslararası ticaret hukuku çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda öncelikle uluslararası ticaret hukukunun kamu hukuku ve özel hukuka tabi olduğu birtakım düzenlemeler mevcuttur. Ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü, korunma önlemleri ve vergiler kamu hukuku alanına ilişkin belirtebileceğimiz hususlardır. Uluslararası mal satışları, uluslararası ticaret hukuku sözleşmeleri, kullanılan teslim şekilleri, uyuşmazlıkların çözümü ve ödeme şekilleri uluslararası ticaret hukukunun özel hukuka tabi olduğu konuların başlıcasıdır.

HUKUKSAL GELİŞİMİ,MEVZUAT VE İÇERİĞİ    

                                             Uluslararası ticaret hukukunun gelişimi ve önemine bağlı olarak 17.12.1966 tarihinde BM Genel Kurulu’na bağlı bir alt organ olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Kurulmuştur. Komisyonun amacı uluslararası ticaret hukukunun birçok alanda uyumlaştırılması ve buna bağlı olarak tek biçimliliğin sağlanmasıdır. Uluslararası ticaret hukukunun öne çıkan uygulamalarından biri uluslararası mal satımına ilişkin sözleşmelerdir. Bu hususta Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması(CISG) konuya ilişkin başvurulabilecek temel mevzuattır.

Madde 1-Uygulama alanı
Madde 14-Sözleşmenin Kurulması
Madde 35 ve devamında  ise taraflar arasındaki alım satıma bağlı ilişkiler düzenlenmiştir. Türkiye,2011 yılından beri sözleşmeyle bağlıdır.

Uluslararası ticari sözleşme hukuku, uluslararası ticari alım-satımlarda tarafların yükümlendikleri risk dağılımını içermektedir. Milletlerarası Ticaret Odası(ICC) tarafından düzenlenen çoğunlukla üç harf ile ifade edilen terimler alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin ifası için üstlendikleri yükümlülükleri ifade etmektedir. En sık kullanılan mal satımına ilişkin terimler FOB,CIF,FAS,EXW  satış türleridir.

ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

                                        Uluslararası ticaret hukukunda sözleşmelerin titizlikle ve tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması önemlidir. Buna rağmen karşılıklı ilişkiler neticesinde sözleşme tarafların gereksinimlerini karşılayamayacak duruma gelebilir. Böyle durumlarda uluslararası ticari uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları tarafların başvurabileceği bir yoldur. Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları içerisinde en yaygın başvurulan çözüm yolu Uluslararası Tahkim müessesesidir. Tahkim; tarafların isteğine bağlı ve yazılı bir anlaşmaya bağlı olarak uyuşmazlığın ulusal mahkemeler dışında bir veya birden fazla hakem heyeti tarafından çözümünün gerçekleştirilmesidir. Tarafların tahkim yolunu seçmesindeki en büyük faktör tahkimin yerel mahkeme işlemlerinden daha hızlı işlemesidir.

Uluslararası ticaret hukuku içerisinde yabancılık unsuru bulunduğu için bu konuda faaliyet gösteren avukatların da hem ulusal hukuka hem de uluslararası hukuka ve ticaret hukukuna hakim olması gerekmektedir.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kadrosunda bulunan deneyimli uluslararası ticaret avukatlarıyla müvekkillerine kaliteli bir hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz, birçok ülkeden yabancı hukuk ofisleriyle ve ayrıca birçok ülkenin başkonsolosluğuyla irtibat halinde hukuki işlemlerinizi çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca hukuk büromuzun amacı müvekkillerin sadece mevcut problemlerini değil, muhtemel problemlerini de kontrol altına almaktır.

Büromuzun sizlere vereceği başlıca uluslararası ticaret hukuku hizmetleri şunlardır:

1-Türk şirketlerinin uluslararası şirketlerle yapacağı ticari sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, yorumlanması

 2-Yabancı şirketlerin Türkiye’de yapacağı ticari işlerde hukuki destek verme ve hukuki zemin yaratma

 3-Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki şirket kurma, ticari iş yapma gibi hukuksal işlemlerde hukuki görüş vermek, danışmanlık yapmak ve yabancı mevzuatların analizini çıkartmak

 4-Franchising, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması

Yabancı unsurlu anlaşmalarda uyuşmazlık çıktığı zaman bu ihtilafı çözüme kavuşturma

 5-Uluslararası yatırımlarda vergilendirme konusunda hukuki görüş bildirme ve yatırımlarda hukuki destek

 6-CISG (Uluslararası Satış Sözleşmesi) ile ilgili doğan sıkıntılar ve bu sözleşmelerin oluşturulması

 7-Uluslararası alacakların tahsili ve icra kanallarından alacağın temin edilmesi

 8-Uluslararası Tahkim yollarını kullanarak uyuşmazlıkların çözümünü sağlama

 9-Uluslararası şirketler arasındaki rekabet yasağı ve marka-patent uyuşmazlıklarını ilgilendiren konularda hukuki destek verme

 

Bu Sayfayı Paylaş