İflas Hukuku

İflas Hukuku

Ticari hayat inişli çıkışlı bir süreçtir. Şirketlerin yükseliş döneminde hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyması olağan olduğu gibi iniş sürecinde hukuki danışmanlığa daha çok ihtiyaç duyması söz konusudur. Şirketlerin iflas sürecindeki yasal işlemlerin takibi müflisin lehine olarak sonuçlandırılması gerekir. Bunun için iflas hukukunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Borçlu olan ve iflasa tabi gerçek ya da tüzel kişilerin tüm malvarlığı ile borçları karşılanamıyorsa borçlunun iflası istenebilir. Mahkeme tarafından borçlunun iflasına karar verilirse, tüm malvarlığı iflas masasında toplanır, borçlu artık malvarlığı üzerinde tasarruflarda bulunamaz ve bilinen tüm alacaklılarına ödenir.

Ancak bazı durumların varlığı halinde borçlunun iflasının ertelenmesi mümkün olabilir. İflas ertelemesi borçlunun olduğu gibi alacaklının da yararını korur. Bu uygulama geçici sıkıntıda olan şirketlerin, bu halden kurtulması ve yeniden faaliyetlerini sürdürebilmesi için kanun tarafından düzenlenmiştir. Borca batık olunan durumda şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunun iyileştirilebilir olduğunun mümkün olduğuna dair iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflas ertelemesini isteyebilir. İflas erteleme şirketleri haciz baskısı altından kurtararak ticaretlerine rahatça devam etmesini sağlayacaktır.

Bu Sayfayı Paylaş