İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Birçok sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize, çalıştıkları alanın özellikleri, koşulları ve gereklerine uygun, iş hukuku alanında hukuki mütalaa vermekte, karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları üzerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İş hukuku alanında vermekte olduğumuz hukuki hizmetler, iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin gerektiğinde iş hukuku mevzuatına uygun olarak feshedilmesi, iş akdi süresince işçi ve işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıkların hukuka uygun bir şekilde çözümü konusunda hukuki destek sağlanması, toplu iş sözleşmeleri hazırlanmasını da içermektedir. İş Hukukuna hakim olan işçi lehine yorum ve işçinin korunması ilkeleri sebebiyle, şirketler, iş hukuku kanunları ile yargı kararlarını yakından izlemek ve buna uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Bu kapsamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki danışmanlıkların önemli bir bölümünü, işveren ve işçiler arasında çıkabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. İhtilafın kaçınılmaz olduğu hallerde ise, dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme huzurunda temsili sağlanmaktadır. Vermekte olduğumuz hukuki danışmanlıkların kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek vasıflı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.

Bu Sayfayı Paylaş