Makaleler

Ölümlü Trafik Kazaları Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazaları Tazminatı

5/31/2023 3:02:26 PM

Ölümlü Trafik Kazaları Tazminatı Ölümlü trafik kazası tazminatı, uğranılan maddi ve manevi zararların tazminini konu alır ve haksız fiil sorumluluğuna dayanır. Trafik kazasında bir taraf kusuruyla diğer tarafın ölümüne sebep olmuşsa burada hem cezai sorumluluk hem de tazminat sorumluluğu gündeme gelebilir.

DEVAMI

EVE HACİZ GELİR Mİ

EVE HACİZ GELİR Mİ

5/26/2023 4:43:40 PM

EVE HACİZ GELİR Mİ? Kesinleşmiş bir icra takibi sonrasında alacaklı talep ettiği doğrultuda eve haciz gelebilmektedir. Eve haciz gelse bile evdeki tüm eşyaların haczi gerçekleştirilemez. Kanunda hangi eşyaların hangi şartlar altında haczedilebileceği belirtilmiştir. 5 Nisan 2023 tarihinde yapılan değişiklik ile konuta hacze gidilebilmesi için icra mahkemesinden karar alınması gerekmektedir.

DEVAMI

EVLİLİK TAZMİNATI

EVLİLİK TAZMİNATI

5/25/2023 6:25:36 PM

EVLİLİK TAZMİNATI Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden kadınların şartların varlığı halinde işyerinden alabilecekleri tazminata evlilik tazminatı denir. Kural olarak işçilerin kişisel nedenlerden dolayı iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Ancak kadın işçiler evlenmeleri sebebiyle iş sözleşmesini feshettiklerinde evlenme kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadırlar.

DEVAMI

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ

5/24/2023 5:39:04 PM

Senet Nedir? Halk arasında senet olarak adlandırılan bono, belli miktar paranın verilmesi taahhüdünü içeren borç ikrarlarıdır. Bononun hazırlanması sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu şartlar TTK m776’da belirtilmiştir. Bu şartlardan herhangi birinin yokluğu bonoyu geçersiz kılar ve senedi adi senet haline getirir. Şartlar kısaca şu şekildedir; Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” ibareleri geçmek zorundadır. Kayıtsız ve şartsız bedel ödeme vaadi bulunmalıdır. Vade belirtilmelidir. Ödeme yeri belirtilmelidir. Lehtarın kim olduğu belirtilmelidir. Düzenleme tarihi ve yeri yazılmalıdır. Düzenleyenin imzası bulunmalıdır.

DEVAMI