Çalışma Modelimiz

Büromuz çalışma şekli özü itibariyle şu şekildedir. Ofisimize intikal eden işlerle alakalı olarak konu o alanda çalışan departmanımıza yönlendirilir ve departmanda yer alan konusunda uzman Avukatlarımız o konu hakkında bir ön inceleme yaparlar. Bu ön incelemede konu etraflıca analiz edilerek konu hakkında hukuki kanaat oluşturulur ve bu kanaat müvekkile yazılı ve sözlü olarak raporlanmak suretiyle bildirilir. Bu oluşan hukuki kanaat ve bilgiye göre durum değerlendirmesi yapan müvekkilimiz işin yapılması veya yapılmaması hususunu değerlendirerek temas halinde olduğu avukatımıza işin yapılması veya yapılmaması hakkında olumlu veya olumsuz bir yanıt verir.

Bu yanıtın olumlu olması durumunda Avukatımız o konuyla alakalı çalışmasına başlar ve müvekkile konuyla alakalı öngörülen takribi masraflarla ilgili muhasebe departmanımızın kendilerine dönüş yapacağı bilgisini verir ve bu şekilde süreç başlar.

Bunun üzerine Muhasebe departmanımız, durumda şayet spesifiklik arz eden özel bir durum yoksa(örneğin harç mahsubu vs gibi veya müvekkil carisinin müsait olması gibi) büromuzca takribi öngörülen masraf miktarını müvekkile bildirir. Bu öngörülen takribi masraf ise konunun/işin niteliğine, davanın türü ve niteliğine ve rakamsal büyüklüğüne göre değişkenlik arz etmektedir.

İcra takipleri için büromuzca öngörülen masraf miktarı da takipte ödenecek harç ve masraflar ile haciz masraflarını kapsayacak şekilde rakamların büyümesine paralel olarak oransal değişime uğramakla birlikte yaklaşık % 5 olarak öngörülmüş ve bu standardize edilmiştir. Ancak alacakta ki rakam büyüdükçe bu oran ve masraf miktarı da azalmaktadır.

İcra Takipleri için öngörülen bu masrafın içinde takip toplam rakamı üzerinden hesaplanan başvuru harcı(nisbi), peşin harç(maktu), vekalet harcı(maktu), tebligat, baro pulu, dosya masrafı, müzekkere masrafları(yazışma) ile takibin kesinleşmesi üzerine gidilecek hacizde harcanacak haciz yolluğu, araç ücreti ve bazı küçük belgesiz harcamalar girer.(Yol yemek gibi) Haciz esnasında muhafaza(mal kaldırma) yapılması durumunda ise buna ek olarak nakliye ücreti (işin ve gidilen yerin büyüklüğüne göre kamyon veya kamyonet), hamal ücretleri, çilingir ücreti(çilingirle kapıların açtırılması durumunda), yeddiemin ücreti ve o esnada icap etmesine göre vinç temini gibi hususlarda göz önünde bulundurulur. Ve ayrıca yapılan işin nitelik ve mahiyetine göre(polis, jandarma temini vs.) burada ayrıntısıyla yazamayacağımız bazı belgesiz harcamalar..

İcra takiplerinde takip masrafları ile haciz masrafları zorunlu olarak standart yapılması gereken masraflar olmakla birlikte hacizde mal kaldırılması(muhafaza) masrafları o haczin durumuna göre o an o dakika hacizde ki avukatımız tarafından takdir ve tayin edilerek uygulanır.

Sizin de takdir edeceğiniz üzere yukarıda yapılan harcamaların hepsi bir icra takibinde zorunlu olarak harcanacak giderler olup bu harcamaların hepsi borçlunun hanesine borç olarak yazılır ve dosyanın tahsilinde borçludan tahsil edilerek tarafınıza iade edilir.

Büromuz muhasebemizin sizlerden istediği masraf, büromuz avukatları tarafından takribi olarak öngörülmüş bir oran çerçevesinde istenilen masraf olup bu masrafın ayrıntıları ancak o işin yapımı esnasında harcanacak masrafın sizin carinizden düşülmesi suretiyle net olarak görülebilmektedir. Bu cariniz büromuz muhasebe kayıtlarında kuruşu kuruşuna tutulmakta olup yukarıda bahsettiğimiz bazı belgesiz harcamalar dışında hepsi belgeli harcamalardır. Bu harcamaların hepsini istediğiniz zaman cari hesaplarınız ve belgeler üzerinden inceleme değerlendirme imkanınınız bulunmaktadır.

Bu Sayfayı Paylaş