Çalışma Prensiplerimiz

Müvekkil adına takip edilen iş için müvekkilden alınan masraf avansları, büromuz muhasebe birimi tarafından müvekkilin cari hesabına işlenir. Bu avanstan iş esnasında yapılan harcamalar davanın kazanılması halinde karşı taraftan, borcun tahsil edilmesi halinde ise borçludan geri alınarak tekrar müvekkilin cari hesabına işlenir. Müvekkillerimiz iş esnasında yapılan masraflara ve oluşan tahsilatlara ilişkin cari döküm ekstresi ve harcama belgelerini incelenmek üzere her zaman ofisimizden talep edebilirler.

Davalarda müvekkillerimiz tarafından tarafımıza ödenecek vekalet ücreti, o tarihte geçerli olan İstanbul Barosu Tavsiye Edilen En Az Ücret Tarifesini baz alınarak taraflarca karşılıklı mutabakat ile belirlenir.

İcra takiplerinde dosya üzerinden tahsilat yapılamaması durumunda büromuzun müvekkilden herhangi bir vekâlet ücreti talebi olmamaktadır.

Büromuzca müvekkillere verilen hizmetlerinin tümü Avukat Mesleki sorumluluk sigortası ile sigortalanmış olup müvekkilin her türlü hak ve alacağı bu şekilde en üst düzeyde güvence altına alınmıştır.

Bu Sayfayı Paylaş