Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Çıkartılır?

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Çıkartılır?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

   Veraset ilamı mirasçıların bulunduğu belge olarak düşünülür.Bu belge, bir kimsenin ölümü üzerine yakınlarına miras bıraktığı takdirde, yasal olarak bu mirasın kimlere ne oranda kaldığını gösteriyor.

  Bu belge mirasçıların alması gereken bir belgedir. Ölüm halinde, murisin yani ölen kişinin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olacağı  bu belgede gösterilir. Yani, aksine bir durum olmadıkça, veraset ilamında adı mirasçı olarak geçenler, murisin mirasından pay almaya hak kazanacaklardır.

 Veraset ilamında mirasçıların hangi oranda pay alacakları da bizzat belirtildiği için veraset ilamı büyük bir öneme sahiptir.Bu oran  malların paylaştırılması açısından da önemlidir.Ölen kişinin mal varlığı bu veraset ilamında ki oranlarca paylaştırılacağı anlamına gelmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

   Veraset ilamı iki vasıta yoluyla çıkarılabilir.Öncelikle bir tanesi noter, diğeri sulh hukuk mahkemeleridir.Sulh hukuk Mahkemeleri yoluyla  veraset ilamı çıkartmak istenilirse , bir dilekçe ile mahkemeye  başvurulması gerekmektedir.

   Sulh Hukuk Mahkemesi nüfus kaydını  ilgili nüfus biriminden talep edecektir. Bundan sonra Mahkemece tanık dinlenmesine yer olmadığı düşünülüyorsa bir duruşma ile veraset ilamı alınabilir.

    İkinci yol olarak ve kanımca daha kısa olan noter ile veraset ilamı çıkarma ise öncelikle notere başvuru yapılır.Sonra noter bu talebi inceleyip nüfus kaydına bakar ve mirasçı olunup olunmadığına kara verir.

    Nüfus kaydından mirasçı olunduğu anlaşılıyor ise noter kanun gereği veraset ilamını notere başvuran kişiye verir.Eğer noter tarafından verilemeyecek durumlar söz konusu ise bu şekilde gerçekleşen bir durumda Sulh Mahkemesine gidilerek veraset ilamı çıkarılır.

     Ayrıca noter tarafından çıkarılan veraset ilamının sorunlu olduğu düşünülüyorsa yani paylaştırmada sorun olduğu düşünülüyorsa da Sulh Mahkemesine başvurmak gerekmektedir.Ve Sulh mahkemesi bu durumda veraset ilamını inceler.

      Denildiği gibi  isterse kişi noter ile isterse direk Sulh Mahkemesine başvurarak veraset ilamı alabilmektedir.Ancak noter ile veraset alımı daha kısa bir yol olarak gözükmektedir.

    Nüfus kayıtlarınızda yabancılık unsuru taşıyan öğeler varsa bilirkişi incelemesi ya da tanık dinlenmesi gereken durumlarda ve benzeri durumlarda noterler veraset ilamı verememektedir.  Bu durumların varlığında  Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatla veraset ilamı alınabilmektedir.  Mirasçılar arasında yabancılık unsurunun bulunmaması gerekir noter ile vesayet ilamı için. Mirasçılar arasında yabancılık unsurunun bulunması durumunda veraset ilamı yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden çıkarılabilmektedir.

   Yani mirasçılardan birisinin Türkiye’de oturmması  ya da yabancı ülke vatandaşı olması durumunda noterden veraset ilamı alınamamakta ve Sulh Mahkemesi ne gidilmesi gerekmektedir.

Veraset ilamı için gerekli evraklar:

1) Nüfus Kayıt Örneği,

2) Ölüm belgesi,

3) Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.

Veraset İlamı Süreleri

     Veraset ilamı çıkarabilmek 1 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre miras bırakan kişinin vefatı ile birlikte başlayabileceği gibi, mirasçı mirasçı olduğunu öğrendiği zaman da başlayabilmektedir.

     Veraset ilamı çıkarılabilmesi ve istenebilmesi  için yasal veya atanmış mirasçı olmak gerekir.Yasal mirasçılar için mirasçı olunduğu basitçe kimlik ibraz edilerek ispatlanırken  atanmış mirasçılar açısından mirasçı olduğunun ispatı için noter veya mahkeme huzurunda ispat gereklidir ve bu şekilde atanmış mirasçı veraset ilamı alabilir.Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Sonuç Olarak :Veraset kurumu miras hukukunun önemli konularından biri olup herkes tarafından dikkatle ele alınması deneyimli avukatlarca göz edilerek takip edilmesi gereken dava konularıdır.Mirasın paylaşılması anlamına gelen veraset ilamı için bu konu da yetkin avukatlarımıza online olarak başvurabilir ya da bizzat 2001 yılından beri düzenli olarak kaliteli hukuk danışmanlığı yapan büromuza gelip destek alabilİrsiniz.


Bu Makaleyi Paylaş