2b Hukuku

Konunun 6831 sayılı Orman Kanunun 2. Maddesini B bendinde yer alması nedeniyle, kısaca 2B arazileri olarak konu dile getirilmektedir.

Kısaca 2B: 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi tarım alanlarının; otlak, kışlak gibi hayvancılığa tahsis edilmiş araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının   Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulaması olarak tanımlanabilir. Yani 2B, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile Hazineye ait tarım arazileri hakkında uygulanmaktadır.

480 bin hektarlık alanı kaplayan bu arazilerin büyük bir kısmı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.  Bu arazilerin büyük bir kısmı Antalya, Mersin , Yalova gibi arazi değeri yüksek olan illerde bulunmaktadır.

2B arazisi kapsamında olan bu arazilerle alakalı kanun, başvuru yapılması halinde birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu bağlamda

-Satış bedelinin peşin veya taksitle ödenmesi

-Peşin ödemede indirim imkanının olması

-Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesisler için ayrıca bir bedel talep edilmemesi,

-Hak sahiplerinden ecrimisil alınmaması gibi birçok kolaylık sağlamıştır.

Başvuruda bulunulmaması halinde yukarıda sağlanan kolaylıkların aksi yönünde idarece gerekli işlemler hak sahiplerine karşı ivedilikle yerine getirilmektedir.

2B başvurusu Defterdarlık ve Mal müdürlüklerine  gerekli evraklar tamamlandıktan sonra yapılmaktadır.

2009’da çıkarılan kanunla hayatımıza giren 2B hukuku, yeni bir alan olması sebebiyle, hak sahiplerinin hukuki destek almasını zorunlu bir hale getirmiştir.

Alanında uzman avukatlarla çalışan Proaktif Hukuk Büromuz, hak sahiplerinin 2B hukuk bağlamında:

-Başta 2B başvurusunun yapılması noktasındaki tüm aşamaların yerine getirilmesi ve ivedilikle sonuçlandırılması

-2B başvurusunun satış aşaması

-Başvuru aşamasındaki tüm idari işlemlere karşı itiraz edilmesi ve idari mercilerde dava açılması

-Arazilerin 2B kapsamında olduğunun tespiti için adli mercilerde delil tespiti yapılması ve bilumum tüm işlemlerin yapılması noktasında hukuki danışmanlık ve dava hizmet vermektedir.

Bu Sayfayı Paylaş