Tüketici Hakem Heyeti

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici hakem heyetleri illerde ve ilçelerde kurulmuş ve tüketicilerin çeşitli şartlara sahip sorunlarını götürebildikleri mercilerdir. Özellikle bilinçli tüketici kavramının oturtulmaya çalışıldığı toplumumuzda tüketici hakem heyetlerine olan başvuru sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu anlamda tüketici hakem heyetleri ile ilgili merak edilen hususları kaleme alıp sizleri aydınlatmak istedik.

Tüketici Hakem Heyetleri Kimlerden Oluşur

Tüketici hakem heyetleri bir başkan, dört üye ve bir raportörden oluşmaktadır. Raportörün oy hakkı bulunmamaktadır. Üyeler, kanunda belirtilen kişiler arasından seçilmektedirler. Başkan ise illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakamdır; il ticaret müdürleri ve kaymakamlar kendileri yerine başka birini belirleyebilmektedirler.

Tüketici Hakem Heyetlerine Hangi Durumlarda Başvurulabilir?

Tüketici sorunlarını ilgilendiren ve değeri 3300 TL’nin altındaki konularda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Hakem heyetine götüreceğinizi konunun ve başvurduğunuz hakem heyetinin bulunduğu yerleşim yerinin statüsüne göre şöyle bir ayrıma gidilmektedir:

  • Değeri 2200 TL’nin altında olan konularda ilçe tüketici hakem heyetleri
  • Değeri 3300 TL’nin altında olan konularda il tüketici hakem heyetleri
  • Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 2200 TL ve 3300 TL arasındaki konularda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Tüketici Hakem Heyetlerine Nasıl Başvurulur?

Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmadan önce tüketici işleminden kaynaklı probleminizi önce karşı tarafa bildirmeli ve sorununuzun giderilmesini talep etmelisiniz. Bu yasal bir zorunluluk değildir; ancak uyuşmazlık sürecinin uzamaması adına bunu yapmanız faydanıza olacaktır. Çünkü direkt olarak tüketici hakem heyetine başvurduğunuz takdirde karşı tarafa bir ihtar gönderilecek ve böylece süreçler uzayacaktır. Karşı tarafa isteğinizi iletip reddedildiğiniz takdirde artık hakem heyetine gitmenizin önünde bir engel kalmayacaktır. İsteğinizi ve talebinizi içeren bir dilekçeyle hakem heyetine başvurduğunuzda sizden herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak ve meseleniz 3 ay içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Hakem heyetleri bu başvuruyu değerlendirirken, en az 3 üyeyle toplanmalıdır ve oy çokluğuyla karar almalıdırlar. Üyelerin çekimser oy kullanma imkanları yoktur, oy eşitliği durumunda  başkanın oy kullandığı taraf lehine karar verilmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Tüketici hakem heyetleri aldıkları kararları 5 gün içerisinde taraflara bildirmektedir. Kararın tebliğinden itibaren taraflar kararı temyiz edebilir. Buradaki temyiz merci ilgili o yerleşim yerinin tüketici mahkemesi olacaktır. Tüketici mahkemesinin vereceği kararlar kesindir ve tekrar temyiz edilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Önemi

2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla beraber tüketici hukukunun kapsadığı alan oldukça genişlemiştir. Tüketici hukukumuz modern bir hale getirilmiş ve tüketici koruyan yasal düzenlemeler getirilmiştir. Tüketici derneklerinin de etkinliklerinin artmasıyla beraber hem tüketicilerin daha kaliteli hizmet almasının sağlanması hem de bilinçli tüketici kavramı yerleştirilerek tüketicinin hak arama girişimlerinin arttırılması beklenmektedir.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tüketici hukuku kavramına giren tüm meselelerinizde yanınızda yer almakta ve uzman avukatlarıyla sorunlarınıza çözüm aramaktadır. Siz de her türlü hukuki işlem ve ihtilafınızı tarafımıza iletebilir ve kaliteli avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.


Bu Makaleyi Paylaş