Avukat gibi nasıl düşünebilirim?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Avukat gibi nasıl düşünebilirim?

Birçok insan hukuki işlem veya davası olduğunda avukata başvurmadan sorunlarını halletmek istemektedirler. Ancak ne yazık ki bu pek kolay bir iş değildir. Bir avukatın olaya bakış açısı, yaklaşım biçimi diğer mesleklerden insanlara göre farklıdır. İyi bir hukuk bilgisine sahip olan avukatlar hem hukuk ilmine olan hakimiyetleri hem de deneyimleri sonucu kazandıkları uygulama bilgileriyle hukuki meselelerin çözümü konusunda farklı düşünce biçimlerine sahip hale gelmişlerdir.

İşinde başarılı ve iyi avukatlar, olayları değerlendirirken hiçbir detayı atlamazlar ve ortaya koyabilecekleri çözümün nasıl maksimum faydayı verebileceğini düşünürler. Bu sebeple atılması gereken adımları kafalarında adeta bir simülasyon gibi canlandırarak meydana gelecek sonuçların artılarını-eksilerini masaya yatırırlar. İyi bir avukat için bu artıların çok fazla; eksilerinse neredeyse sıfır olması başarının tanımıdır.

Tüm bu çözüm konusunda başarılı yol haritaları oluşturma isteğinin yanında hukukun üstünlüğü ve adaletin tecelli bulması noktasında da istekleri oldukça yüksek olmaktadır. Bu açıdan hukuka uygun olsa bile etik olmayacak meselelerden uzak dururlar ve adaletin sadece müvekkili için deği.l karşı taraf için de sağlanması noktasında hassasiyet gösterir.

Avukatlar, sadece uyuşmazlık konularında değil diğer hukuki yardım gerektiren durumlarda da müvekkillerine destek sunmaktadırlar. Bu sebeple avukatların işini sadece davada taraf olma olarak görmek doğru değildir. Sözleşme hazırlama, hukuki danışmanlık hizmeti verme, tahkim yoluyla çözüme yardımcı olma, arabuluculuk yapma gibi pek çok hukuki bilgi gerektiren meselede görev almaktadırlar. Durum böyle olunca avukatların önlerine gelen işin özelliğine göre farklı düşünme biçimleri geliştirmeleri gerekli hale gelmiştir. Dolayısıyla dava veya danışmanlık konularında avukatın göstereceği tutumlar genel çerçevede benzer olsa bile özü ve kapsamı itibariyle farklıdır.

Dava konusu olabilecek bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda iyi bir avukat genelde şu yolları takip etmektedir.

 • Bu uyuşmazlığın kaynağının tam olarak ne olduğunun tespitini yapar.
 • Uyuşmazlık sebebine göre yürütülecek işlemler için izlenecek yol haritasını oluşturur.
 • Teknik hukuki analiz yaparak meselede göz önünde bulundurulması gereken noktaları belirler.
 • Benzer meselelerle ilgili eğer varsa yargı kararlarını ve Yargıtay İçtihatlarını inceler.
 • Hazırlanacak dilekçenin barındıracağı önemli noktaları belirleyerek, bu noktaları merkeze alan bir dilekçe hazırlarlar.
 • Gerekli delillerin toplanması bakımından neler yapılabileceğini ve nelerin delil olabileceğini tespit eder ve bu delillerin sunulma şeklini ve olaylarla ilintisini ortaya koyar.
 • Ülkemizde yargılama süreçlerinin ağır işlediğinin bilincinde olup hızlandırmaya yönelik neler yapılabileceğini düşünür ve bu anlamda yargıyı sürüncemede bırakacak işlerden mümkün olduğunca kaçınır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi avukatlar, davaların yanında diğer hukuki işlemleri de yürütebilir. Örneğin iyi bir sözleşme hazırlamak ancak iyi bir hukukçunun işi olabilir. İyi avukatlar sözleşme hazırlarken veya birey ya da şirketlere danışmanlık hizmeti verirken şu yolları takip ederler:

 • Sözleşme konusuna vakıf olup bu konunun kapsam ve mahiyetini göz önüne alarak harekete geçer.
 • Sözleşmenin esaslı unsurlarının belirlenmesi aşamasında son derece titiz davranır. Çünkü asıl önemli olan esaslı unsurlardır. Yan unsurların da önemi büyüktür ama esaslı unsurlar üzerindeki anlaşmayla sözleşme kurulmuş sayılır.
 • Sözleşmeye konulacak her bir maddenin üzerinde ayrıca durur ve bu maddeleri oluştururken daha sonradan oluşabilecek problemleri öngörmeye çalışır.
 • Müvekkilini sıkıntıya sokabilecek veya dezavantaja sürükleyebilecek maddelerden ve karşı tarafı da ağır bir şekilde zora sokacak hükümlerden mesleki etik gereği uzak durur.
 • Sözleşmenin ihlal edilmesini belli yaptırımlara bağlar ve böylece meydana gelebilecek bir boşluğu önler.
 • Danışmanlık hizmeti veriyorsa, müvekkilinin olmuş veya olabilecek hukuki problemlerinin tespitini yapar ve çözüm yollarını gösterir.
 • Danışmanlık hizmetinde iyi bir avukat müvekkiline yapacağı meşru  işler konusunda hukuki zemin yaratır. Böylece müvekkilinin herhangi bir hukuki pürüz yaşamama konusunda huzurlu olmasını sağlar.

Hukuk büromuz her biri alanında başarılı ve saygın avukatlarımızla sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Siz de hukuki iş veya problemlerinizi bizlere aktarabilir ve sunacağımız çözüm yollarıyla hareket edebilirsiniz.


Bu Makaleyi Paylaş