Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

Banka Kefilliği Nasıl İptal Edilir?

 

Bankadan kredi çeken insanlardan kredi notlarının düşük olması, sabit gelirlerinin olmaması  ve benzeri sebeplerle kefil göstermesi isteniyor. Kefil olmak, asıl borçlu borcunu ödeyemediğinde borcu ödemeyi kabul etmektir. Bu sebeple çok büyük sorumluluklar beraberinde mağduriyetler de oluşabilmektedir.

 

Kefil olduğu kişinin borcunu ödemeyeceğini anlayan kişiler, kefillikten nasıl vazgeçerim diye düşünmeye başlıyor. Bu yazımızda hangi şartlar altında kefillikten vazgeçilebileceğini aktarmaya çalışacağız.

 

Kefillik Sonlandırılabilir Mi?

 

  1. Kefil eğer gelecekte doğacak bir borca kefil olduysa, henüz borç doğmadan önce, örneğin borçlunun hesabına henüz kredi tutarı yatmadan önce kefil olmaktan vazgeçebilir. Borç daha doğmadığı için bu durumda kefillikten vazgeçmek kolaydır. Eğer kefil kefaletten vazgeçerse borçlu, yeni bir kefil bulmak durumunda kalır.   

  2. Kefil olan kişi, borç bakiyesine farklı kefillerin olduğuna güvenerek kefil olmuşsa, diğer kefilin kefilliğini bankanın kabul etmemesi veya kefilin kefillikten vazgeçmesi üzerine kişi de buna dayanarak kefillikten vazgeçebilir.

  3. Kredi sözleşmesinde kefil olacak kişi kendi el yazısıyla kefalet tarihini ve bitiş süresini yazmalıdır. Bu işlemi yapmadıysanız zaten geçerli bir kefalet sözleşmemi yapılmamış demektir ve kefilliğinizi iptal edebilirsiniz.

  4. Eşlerden biri mahkemece verilmiş ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça diğerinin rızası olmaksızın kefil olamaz. Bu rızanın en geç sözleşmenin kurulması sırasında var olması gerekir. Eşinizin rızası olmaksızın kefil olduysanız, bu geçersizliği ileri sürerek kefillikten kurtulabilirsiniz.

  5. Kefillik sözleşmeleri, borçlu borcunu ödedikten sonra veya zamanaşımı ile 10 yıllık sürede kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Kefillik sözleşmesi yüzünden mağdur olan kişiler, kefil oldukları kimseye dava açma hakkına sahiptirler. Kefillik sonucu ödedikleri bir bedel varsa onları geri isteyebilirler.

  6. Asıl borçlu kasıtlı olarak borcunu ödemiyorsa, izini kaybettirmek için başka bir ülkeye yerleştiyse, böyle durumlarda kefil olan kişi mahkemeye başvurarak kefilliğin iptalini isteyebilir.

  7. Banka ile yapılan kefillik sözleşmesinde bir açık, bir geçersizlik nedeni bulunuyorsa buna dayanarak da kefilliğin iptali istenebilir. Fakat bu, çok uzun uğraşlar gerektiren bir seçenektir.

 

Banka Kefilliği Sonuç Olarak;

 

Kefil olurken, kefil olacağınız kişinin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu kendinize sormayı ihmal etmeyin. Çünkü ileride kişi borcunu ödemediğinde siz de mağdur olacaksınız.

Ayrıca imzalayacağınız kredi sözleşmesini mutlaka inceleyin, sonrasında imzalayın. Bir nüshasını da mutlaka isteyin. İleride ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkta yaptığınız sözleşme kurallarına göre karşılık verebilirsiniz. Bu gibi karmaşık durumlarda mutlaka alanında uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim.

 


Bu Makaleyi Paylaş