BİNALARDA KAÇAK KOLON KESMENİN CEZASI VE İZLENECEK HUKUKİ YOL

BİNALARDA KAÇAK KOLON KESMENİN CEZASI VE İZLENECEK HUKUKİ YOL

Kaçak kolon kesme işlemi nedir? Kaçak kolon kesme işlemi fark edildiğinde nasıl bir hukuki yol izlenmelidir? Kaçak kolon kesmenin hukuki cezası nedir? Kaçak kolon kesme eylemi hangi mercilere, nasıl şikayet edilir? Binanın kolonlarının kesildiği nasıl anlaşılır? Savcılık takipsizlik kararı verirse ne yapılmalıdır? gibi hayati önem taşıyan, can güvenliğimizi etkileyen soruları yazımızda bilgilendirme ve yol gösterme amacıyla cevaplandıracak olup şikayet ve dava sürecinde etkili bir hukuk mücadelesi için alanında uzman bir hukuk bürosuyla çalışmanızı tavsiye etmekteyiz.  

Hatay’da 6 Şubat depreminde yıkılan bir sitede 2016’da binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcının takipsizlik kararı verdiğinin ortaya çıkmasıyla bu husustaki yaptırımın, denetimin ve toplumdaki bilincin oluşturulmasındaki önem bir kez daha ortaya çıktı. 

 

BİNADA KAÇAK KOLON KESME NEDİR? 

Yapının taşıyıcı unsurlarını keserek veya incelterek yapının taşıyıcı sistemine zarar vermeye, yıpratmaya yol açan işleme halk arasında “kaçak kolon kesme” denilmektedir. Şahsi fayda sağlamak amacıyla özellikle zemin katlarında dükkan veya atölye bulunan apartmanlarda görülen alanı genişletmek amacıyla bilinçsizce yapılan kaçak kolon kesme işlemiyle tüm apartmanın can güvenliği riske atılmaktadır. İnşaat mühendisleri binanın kolonunun kesildiği zaman yapının ayakta durma sürecinin de yıldan yıla zayıfladığını ve şiddetli bir depremde de binanın yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. 

 

BİNANIN KOLONUNUN KESİLDİĞİ NASIL ANLAŞILABİLİR? 

İnşaat mühendisleri binanın kolonlarının kesilip kesilmediğinin mühendisler tarafından gözlemsel olarak yapılan teknik bir incelemede anlaşıldığını, binanın projesi ile son halini karşılaştırmak gerektiğini, vatandaşın kendi yapacağı tespitin yanıltıcı olabileceğini fakat oturdukları evin altında dükkan veyahut atölye var ise şüphelenebileceklerini söylemektedirler. 

 

BİNADA KAÇAK KOLON KESME DURUMUNDA NASIL ŞİKAYET EDİLİR? 

Binanızda kolonlara veya kirişlere zarar verildiğine dair şüpheniz varsa şikayetinizi önce ilçe belediyesinin imar müdürlüklerine bildirmeli sonuç alınamadığı takdirde savcılığa ihbar etmelisiniz. Şikayetyoluna başvurabilmek için elinizde delil bulunması gerekmemektedir. İlgili kurumlar beyan ile gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapıp şikayeti değerlendirmektedir.  

Kaçak kolon kesme şikayetinde bulunabilmek için şikayet konusu olan binada ikamet ediyor olmak gerekmemektedir. Herhangi bir yerde ikamet eden vatandaşlar da şüphelendikleri taktirde ihbar edebilmektedir. 

 

KAÇAK KOLON KESİLMESİNDE BELEDİYEYE ŞİKAYET 

Apartmanda imara ve yapıya aykırı herhangi bir işlemde öncelikli olarak başvurulacak yer, bağlı bulunulan ilçe belediyesinin imar müdürlükleridir. İlgili belediyenin imar müdürlükleri yetkili kurum olup binanın tüm bilgi, proje ve detayları ilgili imar müdürlüklerinde bulunmaktadır. Şikayet sonrası yetkililer tarafından zemin katta detaylı incelemeler yapılır ve kaçak kesilen bir kolon tespit edildiği taktirde savcılık makamına iletilir. 

 

KAÇAK KOLON KESİLMESİNDE SAVCILIK MAKAMINA İHBAR 

İlçe belediyesindeki imar müdürlüklerinin incelemelerinden bir netice alınamadığı takdirde ilgili cumhuriyet savcılıklarına giderek ihbar eden sıfatıyla şikayette bulunulmalıdır. Savcılık bu ihbarı değerlendirip gerekli incelemeleri başlatır ve bilirkişiler belirtilen binayı inceler, rapor tutar. Rapor sonucuna göre sürecin nasıl işleyeceği belirlenmiş olur ve eğer usulsüzlük tespit edilirse soruşturma başlatılır. 

Eğer kolon kesme sonucu bina çökmediyse savcılık tarafından soruşturmada takipsizlik kararı verilen durumlara çokca rastlanılmaktadır. 

 

KAÇAK KOLON KESİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR? 

Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi durumunda 15 gün içinde o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesindeki sulh ceza hakimliğine takipsizlik kararının hukuki dayanağının olmadığı gerekçesiyle şikayette bulunulabilmektedir. 

 

KAÇAK KOLON KESME EYLEMİNİN HUKUKİ CEZASI 

Kolon kesme işleminin bir binanın zayıflatılmasına ve binanın taşıyıcı unsurlarının etkilenmesine sebebiyet vermesi halinde TCK madde 184 gereğince imar kirliliği kapsamında değerlendirilmekte olup ruhsatlı bir binada imar planındaki unsurlara zarar vermek 5 yıla kadar hapis cezası riski taşımaktadır. 

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu 

TCK Madde 184 

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

(6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

 

Kolonu kesilen binada can kaybı yaşandığı taktirde biliçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşmaktadır. Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Eğer fiil birden fazla insanın ölümüne neden olmuşsa kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Kolon keserek binanın taşıyıcı unsurlarının zayıflatılmasına sebebiyet veren kişi olası bir doğal afette binanın yıkılarak insanların ölümüne sebebiyet verebileceği öngörülebilir olduğundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. 

 

TCK Madde 22 

(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.  

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.  

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.  

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 

 

TCK Madde 85 

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 


Bu Makaleyi Paylaş