Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası hukuk alanına giren konularda ihtisas yapmış ve bu konuda deneyim kazanmış olan avukattır.

Uluslararası hukuk, devletler arası hukuk ve uluslararası özel hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Devletler arası hukuk, devletlerin birbirleriyle ilişkilerini ve anlaşmalarını düzenleyen hukuk alanıdır. Uluslararası özel hukuk ise bireylerin veya şirketlerin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerin hukuk kaideleriyle olan hukuki ilişkilerini düzenler.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak uluslararası hukuk alanına giren her türlü uyuşmazlıkta hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Türkçe dillerinde hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca çok sayıda yabancı müvekkile sahip olan ofisimiz birçok ülkenin İstanbul Başkonsolosluğuna hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Birçok yabancı hukuk bürosuyla da iş ortaklığı yapmakta olan Proaktif Hukuku ve Danışmanlık Bürosu, ulaştırdığınız sorunun çözümü için gerek gördüğünde bu bürolarla beraber hareket etmektedir.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık olarak uluslararası hukuk alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

  • İthalat veya ihracattan kaynaklanan yurt dışı alacaklarının takibi
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular
  • Yabancı mahkemelerde verilen kararların tanınması ve tenfizine ilişkin davalar
  • Uluslararası tahkim ve arabuluculuk,
  • Uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve kanunlar ihtilafı
  • Yabancı şirketlerin Türkiyedeki teşvik ve yatırımlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermek
  • Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukukunu ilgilendiren konularda hukuki destek
  • İthalat ve ihracat konusunda hukuki denetim ve hukuki altyapı desteği
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Uluslararası Hukukta Avukatın Önemi

Hukukun tüm alanlarında avukatlık mesleğinin etkisi son derece yüksektir. Uluslararası hukukta da avukatlık kurumunun ayrı bir önemi vardır. Zira burada yabancılık unsuru devreye girmektedir. Bu yabancılık unsuru nedeniyle çeşitli durumlarda yurt dışındaki ülkelerin mevzuatının da bilinmesi gerekmektedir, bu sebeple uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren avukatlık büroları yabancı hukuk bürolarıyla iş birliği yapmaktadır.

Uluslararası ticaret hukuku alanına giren konularda yabancı yatırımcılara veya yabancı ülkelerde yatırım yapmak isteyen Türk şirketlere hukuksal zemin oluşturma konusunda destek olan uluslararası hukuk avukatları, herhangi bir pürüz yaşamamanız açısından oldukça önemli bir konumdadırlar. Kanunlarla ilgili sıkıntıların bertaraf edilmesi, sorunların hızlı çözülmesi ve mağduriyet oluşmaması açısından iyi bir avukat sizin hukuk önündeki destekçiniz olmaktadırlar.

Uluslararası Hukukun Geleceği

Günümüz dünyasında artık ticaret şirketleri kendi ülke pazarlarıyla yetinmemekte ve diğer ülkelerde de ticari anlaşmalar imzalamakta, o pazarlara da yönelmektedirler. Her ülkenin ticari koşulları ve mevzuatları birbirinden bazı noktalarda ayrışma gösterdiği için bu alanda bir hukuk gelişmiş ve hukukçulara da bu ayrışmaları normalize etme görevi düşmüştür.

Öte yandan bireylerin uluslararası hukuk alanındaki problemlerine çözüm getirilmesi konusunda sadece iç hukuk mevzuatını bilmek yeterli olmayıp söz konusu yabancı ülke mevzuatını bilmek de gereklidir. Bu bakımdan da uluslararası hukuk avukatı üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çaba göstermektedir. İyi bir avukat,sistematik ve etkin çalışmakta ve yabancı müvekkillerine yetkin hizmetler vermektedir.

Son birkaç senede uluslararası alanda hukuk faaliyetleri artış göstermiş ve giderek artan bir şekilde de artmaya devam edecektir. Gelecek birkaç yıl içinde dünyada farklı ülkelerin hukuk sistemlerinden doğan pürüzlerin daha da azalacağı ve ticari ve bireysel faaliyetlerin daha kolay yapılabileceği ön görülmektedir.


Bu Makaleyi Paylaş