Trafik Cezasına İtiraz

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezalarına itiraz hususunda öncelikle kesilen cezaların 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunulabilir. Şahsına trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenenler kesilen cezanın haklılığı olmadığı konusunda itiraz hakkına sahiptir. Trafik cezaları hakkında ülkemiz açısından gündeme getirilecek önemli konulardan biri de radardır. Son dönemde verilmiş olan emsal karar çerçevesinde kendisine trafik cezası kesilen şahsın itirazı sonucu Sulh Ceza Hakimliği trafik denetiminin kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerektiğini, ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali gerçekleşmesini beklemenin tuzak kurmak anlamına geldiğini ve bunun da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını belirtmiştir.

Trafik Cezası Mevzuatı

Ülkemiz açısından trafik alanında düzenlemiş mevzuatları şu şekilde sıralayabiliriz;

-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

-Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği ve 29329 sayılı Değişiklik Yapılan Yönetmelik

Bunun dışında trafik cezaları ve idari para cezaları hakkında uygulama alanı bulan kanunları şu şekilde sıralayabiliriz;

-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

-5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Kişilere Trafik Cezası Kesildiğinde Yapılması Gereken İşlemler

Şahsına trafik zabıtası tarafından trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenenler bu konuda haklı olduklarını düşünmekteyse birtakım işlemler yapmak durumundadır. Öncelikle ceza verilen taraf tutanak tutulduğu anda ortamda bulunmaktaysa sürücü belgesine düzenlenen ceza puanına itiraz edebilir. Trafik zabıtasına durumunun haklılığını açıklayarak ceza verilmesinin önüne geçebilir. Eğer trafik tutanağı düzenlenir ve ceza verilirse bu durumda kişi cezanın iptali için dilekçeyle itirazda bulunabilir. Başvuru cezayı düzenleyen trafik kuruluşuna yapılabileceği gibi mahkemeye de başvuruda bulunulabilir.

Trafik cezalarına itiraz hakkı vatandaşların en doğal ve en temel haklarından bir tanesidir. Trafik cezalarına maruz kalan araç sahipleri ve sürücüleri kesilen cezaların yerindeliği ve haklılığı olmadığına dair yetkili ve görevli mercilere itirazda bulunabilir. Bu itirazlar sonucunda itirazları kabul eden mercilerin itirazları değerlendirmesi sonucunda ya ceza ortadan kalkar ya da ceza kesinleşerek cezaya muhatap olan araç sahipleri ve sürücülerin cezayı ödemeleri istenir. Trafik cezaları kesilirken trafik zabıtası tarafından yüzünüze karşı kesilen cezalara itiraz süresi 15 gün olup ceza kesildiği günden itibaren başlar.

Trafik Cezası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Trafik cezalarına itiraz işlemleri Trafik Mahkemelerine yapılmaktadır, ancak Türkiye’de bu mahkemelerin sayısının az olmasından dolayı görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir. Ancak yapılan düzenlemeyle Sulh Ceza Mahkemelerinin kapatılmasıyla itirazlar Sulh Ceza Hakimliğine yapılabilecektir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 27 gereğince idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Bunun dışında idari tedbir ve alkol ya da diğer cezai işlem gerektiren durumlarda İdari Yargılama Usulü Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen hükümlere dayanarak belirtilen sürelerde kararın iptali için itirazda bulunulabilir.

Trafik idari para cezası karar tutanağına itiraz durumunda 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğinde dava açılmalıdır. Trafik idari para cezası karar tutanağı ile sürücü belgesine el konulması ve aracın trafikten men edilmesi durumunda 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine dava açılmalıdır. Bunun dışında itirazın reddi kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapılabilir. Son olarak başvurulabilecek iç yargı yolu Anayasa Mahkemesidir.

Plakanıza ve gıyabınızda kesilen cezaların 10 iş günü içinde tebliğ işlemine başlanmış olması gerekmektedir. Trafik cezalarına itiraz merci Sulh Ceza Hakimliğidir. İtiraz işlemleri için istenen belgeler şunlardır;

1. Dava dilekçesi

2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi

3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi

4. Ruhsat Fotokopisi

5. Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

 


Bu Makaleyi Paylaş