Vasi Davası Nasıl Açılır?

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Vasi Davası Nasıl Açılır?

Vasi Davası Nedir

   Anne ya da babanın velayeti altında bulunmayan çocukların ve istisna olarak reşit kişilerin korunmasını amaçlayan dava çeşitleridir.Vasi davası hasımsız açılan bir davadır.Vesayet sayesinde, korumasız çocuklar ve yetişkin olan fakat  gelişigüzel para harcayan savurgan kişileri, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olan ,akıl rahatsızlığı bulunan , kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olunması ya da kişi, yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebi ile işlerini yapamadığını ortaya koyan kişiler ya da yakınları bu durumların varlığında vesayeti isteyebilir.

 

Vasi Davası Nerede Açılır

 

Vasi Davası, vesayet altına alınacak kişinin bulunduğu   yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılır. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.

Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan olunur.

Vesayet organları; vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.

 Kamu vesayetinde, vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir.

  Özel vesayet ise  vesayet altına alınan kişinin fiil ehliyetine sahip olan iki yakın hısmının veya bir hısmı ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulur.

Yasa da belirtilen şartlar gerçekleştiği takdirde hakim vasi ataması yapar.

Konu ile ilgili yasal düzenleme şöyledir;

 

Vasi ve kayyım

Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için atanır.

Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.

Vesayeti Gerektiren Haller Nelerdir

Küçüklük:Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir halin varlığını öğrenen nüfus memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı:Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle  işlerini göremeyen ergin veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her kişi kısıtlanır.

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınması gereken  bir durumun varlığını tespit eden  idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirerek vesayet işlemine başlanması gerekir.

Savurganlık,uyuşturucu madde bağımlılığı veya alkol , kötü yaşama tarzı, kötü yönetim:Kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi,savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,  sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

Özgürlüğü bağlayıcı ceza:Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır.

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle ile görevlidir.

İstek üzerine vesayet:Yaşlılığı,engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin birey kısıtlanmasını isteyebilir.

Vasi Olamayacak Kişiler Kimlerdir
a)Kısıtlılar,b)Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler),Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,d)İlgili vesayet daireleri hakimleri.

Vasiliği Kabul Etmeyebilecek Olan Kişiler Kimlerdir

a)60 Yaşını doldurmuş olanlar,

b)Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar,

c)Dörtten fazla çocuk babası olanlar,

d)Üzerinde vasilik görevi olanlar,

e) Cumhurbaşkanı,

f)TBMM ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,

g) HSYK Üyeleri

 

Sonuç Olarak: Aile hukuku alanına giren vasi davaları için deneyimli aile avukatlarımızdan yardım alabilir online danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.2001 yılından beri deneyimli avukatlarla yoluna devam eden hukuk büromuz profesyonel ekip arkadaşları ile her türlü dava hizmeti vermektedir.Aile hukuk avukatlarımıza bu konuda danışabilirsiniz.

 


Bu Makaleyi Paylaş