Yabancıların Çalışma İzni

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Yabancıların Çalışma İzni

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir. Bunun yanında kanunda belirtilen hallerde çalışmaya başlandıktan en geç bir ay içinde de çalışma izni verilebilmektedir.

Hukuk büromuz, yabancılar hukukunda oldukça etkin çalışmaktadır. Uluslararası hukuk departmanımızda oldukça başarılı ve ünlü avukatlarla sorununuzu ele almakta ve mümkün olan en kısa sürede sorununuza çözüm getirmekteyiz. Siz de ‘’Çalışma izni nasıl alınır?’’, ‘’İkamet tezkeresi nedir?’’, ‘’Çalışma belgesi nereden edinilir?’’ gibi sorulara yanıt bulmak için danışmanlık hizmetimizden yararlanabilir, böylece gerekli belgelerin temini ve izlenecek yollar konusunda yardım alabilirsiniz. Bunun dışında yaşanabilecek bir uyuşmazlık durumunda hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız sizlere avukatlık hizmeti vermekte ve tüm problemlerinizi giderme amacı gütmekteyiz.

Çalışma izni alınması için gereken şartlar ve izlenmesi gereken yolları yazımızda aktarmadan önce çalışma izni alması yasak olan meslek gruplarına değinmemiz gerekmektedir. Bu meslek gruplarına mensup kişilerin farklı kanunlardan kaynaklı olarak Türkiye’de mesleklerini icra etmeleri yasaktır. Bu meslekler şunlardır:

  • Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık mesleği
  • Noterlik Kanunu uyarınca noterlik
  • Diş hekimleri, dişçiler, ebeler ve hasta bakıcılar
  • Özelde veya kamuda güvenlik görevlisi olarak çalışmak da yasaklı meslek grupları arasındadır.
  • Kabotaj Kanunu uyarınca deniz ürünleri ihracı yapmak, dalgıçlık, kaptanlık gibi çeşitli meslek grupları
  • Gümrük Kanunu uyarınca gümrük müşavirliği
  • Veterinerlik
  • Eczacılık
  • Özel hastanelerde sorumlu müdür olarak da yasaklıdır.

Bütün çalışma izni türlerinde çalışma izni başvurusundan önce en az altı ay oturma iznine sahip olunması ve ikamet tezkeresinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. Bu konunun istisnası eğlence sektörüdür. Eğlence sektöründe çalışacak olanların altı aylık oturum iznine sahip olması şart değildir.

Çalışma izinleri üç çeşittir: Süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni.

Süreli Çalışma İzni

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya daha çok taraflı sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe, çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak ve kişinin somut durumları göz önüne alınarak en çok bir yıl süreyle çalışma izni verilebilir. Bu bir yıllık çalışmadan sonra aynı yerde ve aynı meslekte çalışmak üzere süre iki yıl daha uzatılabilmektedir. Bu toplam üç yıllık süreden sonra bu sefer aynı meslek alanında ama herhangi bir iş yerinde çalışmak üzere süre 3 yıl daha uzatılabilir.

Süresiz Çalışma İzni

Aksi kanunlarca veya anlaşmalarla ön görülmedikçe toplamda 8 yıl yasal ve kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet eden ve 6 yıllık kanuni çalışma süresine sahip kimseye süresiz çalışma izni verilir. Bu sekiz yıllık oturum süresi hesap edilirken öğrenim süresi hesaba katılmaz. Ancak kişiyle beraber Türkiye’ye gelen eşi ve çocukları öğrenim görüyorsa sekiz yıla bu süre dahil edilmektedir.

Bağımsız Çalışma Süresi

Türkiye’de yasal ve aralıksız olarak beş yıl ikamet eden kişiye ekonomiye, istihdama yapacağı olumlu katkı ve yapacağı işin mahiyetine göre bağımsız çalışma izni verilebilmektedir. Öğrenim süresinin ikamet süresine olan etkisi süresiz çalışma izninde belirttiğimiz gibidir. Çalışma izni verilecek mesleğin ve çalışılacak alanın mahiyetiyle ilgili ilgili kurumdan görüş alınmakta ve bu bağımsız çalışma izni belgesi ona göre verilmektedir. Bu bağımsız çalışma izin belgesinin geçerlilik süresi üç aydır. Bunun dışında bağımsız çalışma izin süresi ikamet izni sınırları içerisinde kullanılır ve ikamet izni süresi boyunca geçerlidir.

Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılarak alınmaktadır. İlgili belgeler ve şartlar başvurunun özelliğine göre değişmekte ve mevzuata göre belirlenmektedir.


Bu Makaleyi Paylaş