Marka Avukatı

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Marka Avukatı

Marka ve patent hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti veren ve dava konusu olmuş meselelerde yanınızda yer alan Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, gün geçtikçe büyüyen ve kurumsallaşan bir hukuku bürosudur. Bünyemizdeki her biri kendi alanında uzman avukat kadromuzla sizi hukuki meseleniz konusunda işin uzmanı hukukçumuzla bir araya getiriyor ve işinin ehli hukukçularla sorununuzu paylaşmanızı sağlıyoruz.

Hukuk ofisimizin marka hukukunda verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

 • Marka başvurusu
 • Marka tescili
 • Marka devri
 • Marka rehni
 • Marka ihlalinin giderilmesine ilişkin işlemler
 • Marka hakkının ihlali dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davaları
 • Marka itibarının zedelenmesi sebebiyle tazminat talebi
 • Marka lisansı ve haczi
 • Markanın silinmesi ve imha davası
 • Marka tecavüzünün tespiti, durdurulması, giderilmesi, önlenmesi
 • Marka başvurusuna itiraz
 • Markada isim ve adres değişikliği

Marka ve Patent Hukuku ticari hayatın gelişmesiyle ve gittikçe büyümesiyle artık daha da önemli bir hal almıştır. Marka değeri kavramının büyük ekonomik değerler ifade ettiği ticari hayatta marka ve patent hukuku, hem ekonomik kayıpları önlemeye çalışmış hem de fikri hakları korumayı amaç edinmiştir.

Marka Nedir?

Marka, kanundaki tabiriyle, bir işletmenin mal veya hizmetini bir başka işletmenin mal veya hizmetinden ayıran sözcük, şekil, harf, sayı, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Burada markanın önemli iki unsuru olan işaret ve ayırıcı kelimeleri çok önemlidir. Bu kelimeler yargısal ihtilaflarda göz önüne alınan iki kıstastır.

Marka Tescili

Marka tescili, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan markanın işaretinin ayırt ediciliğinin ortaya konduğu yöntemdir. Tescil, hukuki bir meseledir ve üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur. Tescil başvurusunun saati ve dakikası bile önemlidir. Sizden önce aynı tescil talebinde bulunmuş bir kişinin olması durumunda sizin tesciliniz yapılamayacak ve olayı mahkeme boyutuna taşımanız gerekecektir.

Marka ve Patent Hukukunda Avukatın Önemi

Marka ve patent hukuku henüz kendi kanununa sahip olmamakla birlikte şu an mevzuatımızda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. Bu KHK yeterli olmayıp bir kanunlaşma ihtiyacı hissedilmektedir.Zira sorunlara güncel çözümlerin bulunması ve bu çözümlerin toplu bir biçimde bir arada olması bakımından kanun yapımı gerekli olan bir konudur.

Marka ve Patent hukuku oldukça prosedürlü ve detaylı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple özellikle fikri mülkiyet hakları gibi önemli bir konuyu ilgilendiren bu alanda bir avukat tutmak, usulî işlemlerde yanılmamanızı sağlayacak ve hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Ayrıca dava konusu olan hukuki sorunlarda avukatınız, işlerinizi devralır ve lehinize bir yargılama sürecinin yaşanması için gerekli eforu sarf eder.

Avukatlık kurumunun varlığı kişilere işlerinde hukuki zemin oluşturmaya ve var olan sıkıntılarına hukuki çözümler üretmeye dayanmaktadır. Hukukçuların amacı kanunun etrafından dolanmak değil hukukun adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak olmalıdır. Bu mesleğin kutsallığından gelmektedir. Adalet herkes için gerekli olan ve toplumu bir arada tutan temel kavramdır ve mutlaka korunması gereken bir gerekliliktir.


Bu Makaleyi Paylaş