ÖĞRENCİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

ÖĞRENCİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ (OTURMA) NASIL ALINIR?

 

GİRİŞ

Öğrenci ikamet izni, bireylere eğitim süreleri boyunca ülkede bulunma hakkı tanıyan bir oturum türüdür. Ülkemize eğitim amacıyla gelen ve vize veya muafiyet süresi yeterli olmayan öğrencilerin, kalış amaçlarına uygun olarak öğrenci ikamet izni almaları zorunludur. Öğrenci ikamet izninden muaf olmayan ve Türkiye’de vize süresi veya vize muafiyet süresi sona eren veya 90 günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları gerekmektedir. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitim alacak yabancılara öğrenci ikamet izni verilmektedir.

Türkiye’de eğitim almak amacıyla ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, ikamet izni başvurularında öğrenci ikamet izni türünü seçmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki üniversiteler veya bu üniversitelere bağlı dil öğrenim merkezlerinde eğitim görecek yabancı öğrenciler, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 1 ay içinde ikamet izni başvurusunda bulunmalıdırlar. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38. ve 41. maddelerine göre aşağıdaki kriterleri taşıyan kişilere ikamet izni düzenlenir. Buna göre,

 1. Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora, lisans veya önlisans eğitimi alacak yabancı uyruklu öğrencilere öğrenci ikamet izni verilebilir.
 2. Bakım ve masrafları tüzel veya gerçek kişiler tarafından karşılanan ve ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim alacak yabancı öğrencilere, yasal temsilcileri veya velilerinin muvafakatiyle, eğitim süreçlerinde birer yıllık öğrenci ikamet izni verilir ve bu izin süresi uzatılabilir.
 3. Yabancı öğrencilere verilen öğrenci ikamet izinleri, öğrencinin anne ve babası dahil olmak üzere diğer yakınlarına ikamet hakkı sağlamaz.
 4. Yabancı öğrencinin öğrenim izni 1 yıldan kısa süreliyse, öğrenci ikamet izin süresi öğrenim süresini aşamaz.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim alacak yabancılara öğrenci ikamet izni verilmektedir. Ayrıca, bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alacak yabancı öğrencilere, yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince birer yıllık izinler verilebilir ve bu izinler uzatılabilir.

 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci ikamet İzni, Türkiye, Yabancı Öğrenciler, Eğitim İkamet İzni Başvurusu, Yükseköğretim, Öğrenim Süresi, Öğrenci Oturma İzni, Çalışma İzni, Ret, İptal, Uzatma, Başvuru Süreci, İl Göç İdaresi Müdürlüğü

 

Öğrenci İkamet İzni Nedir?

Öğrenci ikamet izni, bireylere eğitim süresi boyunca Türkiye'de bulunma hakkı tanıyan bir oturum türüdür. Öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilmek için, kişinin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na veya YÖK'e bağlı bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni almak isteyen yabancı öğrenci, ülkesinden Türkiye'ye vize şartlarını sağlayarak giriş yaptıktan sonra okul kaydını yapabilir. Okul kaydının tamamlanmasının ardından öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Öğrenci oturma izni, yabancıların Türkiye'de eğitim aldıkları süre boyunca ülkede kalmalarını sağlayan bir oturum izni türüdür. Türkiye'de öğrenci olarak ikamet etmek isteyen yabancılar, kanunda belirtilen şartları sağladıkları takdirde öğrenci oturma izni alabilirler. Öğrenci oturma izni şartları ve esasları, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirlenmiştir. Kanuna göre; Türkiye'de öğrenim görmek isteyen ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu amaçla ülkede kalmak istediklerini belgelemek koşuluyla öğrenci oturma izni alabilirler.

Türkiye'de öğrenci oturma izni ile kalan yabancıların çalışma hakkı da bulunmaktadır. Bu kişiler, çalışma izni alarak Türkiye'de çalışabilirler. Ayrıca, yabancı öğrenci oturma izninin sona ermesinin ardından 15 gün içinde ilgili valiliğe başvurarak, yeni kalış amacına uygun oturma izni alabilirler.

 

Öğrenci İkamet İzni Kimlere Verilebilir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38. maddesi, kimlerin öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunabileceğini ve bu izni alabileceğini belirlemektedir. Bu maddeye göre öğrenci ikamet izni alabilecek kişiler şunlardır:

1. Türkiye’deki yükseköğretim programlarından birinde öğrenim görecek olanlar,

2. İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenim görmek isteyen ve ailesi tarafından muvafakatname verilenler.

Kanunda belirtilen bu nitelikleri taşıyan kişiler öğrenci ikamet izninden yararlanabilirler. Bu nedenle, başvuru sürecinde başvurucunun bu niteliklere sahip olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Bu aşamada bir avukata danışmak faydalı olabilir. İkamet izni verildiğinde, bu izin sadece öğrenci için geçerli olacaktır; öğrencinin aile üyeleri bu ikamet izninden yararlanamaz. Ancak, öğrenci eşinin ve çocuklarının aile ikamet izni başvurularında destekleyici olabilir.

 

Öğrenci İkamet İzni Verilmesinin Şartları Nelerdir?

Öğrenci oturma izni düzenlenmesine ilişkin şartlar, 6458 sayılı Kanun'un 39. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Sürece ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi,
 2. Aynı Kanun'un 7. maddesinde belirtilen Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek yabancılardan olunmaması,
 3. Türkiye'de kalınacak adres bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.

Tüm uluslararası öğrenciler, Türkiye'de öğrenci olarak bulundukları süre boyunca ikamet izni almaları zorunludur. Öğrenci ikamet izni başvuru süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

- Öncelikle, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ilgili web sayfası (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) üzerinden başvuru formu oluşturulmalıdır. Başvuru formunda, gerekli belgeleri teslim edeceğiniz randevu tarihi ve randevu yeri bulunmaktadır. Ayrıca, formun tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı tarafından randevu detayları size iletilecektir.

- Daha sonra ise, diğer belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Belgelerin neler olduğu ve hazırlanma yöntemleri hakkındaki bilgileri dikkatle okuyarak hazırlamanız önemlidir. Detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İkamet izni başvuru sürecinde gereken belgeler ve ayrıntılar aşağıda listelenmiştir:

 1. Başvuru Formu: Başvuru formu, e-İkamet sistemi üzerinden doldurulmalı ve sistem tarafından oluşturulduktan sonra kişi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
 2. Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belgenin Aslı ve Fotokopisi: Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Belgelerin süresi, talep edilen ikamet izni süresinden en az 60 gün daha uzun olmalıdır. Ayrıca, pasaportun ve son girişte pasaporta vurulan giriş damgasının bulunduğu sayfanın fotokopisi gereklidir.
 3. Dört Adet Fotoğraf: Başvuru için 4 adet biyometrik formatta, beyaz arka fonda ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf gereklidir.
 4. Geçerli Sağlık Sigortası Belgesi: Başvuru sahibinin geçerli bir sağlık sigortası belgesi sunması gerekmektedir. Bu belge genel sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası olabilir. Ayrıca, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalananlar için ilgili belge gerekmektedir.
 5. Mühürlü Provizyon Belgesi: Sosyal Güvenlik Kurumundan edinilecek e-imzalı/imzalı, kaşeli/mühürlü provizyon belgesi sunulmalıdır.
 6. Öğrenci Belgesi: Üniversiteden alınacak öğrenci belgesi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalıdır.
 7. Adres Bilgilerini Gösterir Belge: Başvuru sahibi, kalacağı adresi gösteren geçerli ve doğru bir belge sunmalıdır.
 8. İkamet İzni Kart Bedeli Makbuzu: Başvuru formunda belirtilen kart bedeli, yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya bankalara ödenerek düzenlenen makbuz başvuru formuna eklenmelidir.

18 Yaşını Doldurmayan Başvurucunun İlaveten Sunması Gereken Belgeler:

 1. Muvafakatname: Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması durumunda, anne ve babasının Türkiye'de eğitim görmesine ve ikamet izni ile kalmasına izin veren muvafakatname sunulmalıdır.
 2. Doğum Belgesi: Başvuru sahibinin 18 yaşını henüz doldurmamış olması durumunda, diğer belgelerle birlikte doğum belgesi de sunulmalıdır.

 

Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması

Öğrenci İkamet İzni başvurusunda bulunulup bu talebin olumlu karşılanması için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak, verilen izin, şartların sağlanmaması halinde iptal edilebilir veya süresi uzatılmayabilir. 6458 sayılı Kanun'un 40. maddesinde hangi durumlarda izin verilmeyeceği, verilen iznin iptal edileceği veya uzatılmayacağı belirtilmiştir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yukarıda "Öğrenci İkamet İzni Verilmesinin Şartları" başlığı altında belirtilen şartların yerine getirilmemesi veya sonradan ortadan kalkması,
 2. Kişinin öğrenimini sürdüremeyeceğine ilişkin bir durumun ortaya çıkması,
 3. Kişiye verilen Öğrenci İkamet İzni'nin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi,
 4. Kişi hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye'ye giriş yasağının bulunması.

 

Öğrenci İkamet İznine Sahip Kişiler Çalışabilir Mi?

Yabancı öğrencilerin ülkemizde eğitim görmek amacıyla ikamet etmelerini sağlayan öğrenci ikamet izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Öğrenci ikamet iznine sahip yabancıların Türkiye’de çalışıp çalışamayacağına dair hususlar ise aynı Kanun’un 41. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde kapsamında yabancı öğrenciler çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.

Öğrenci İkamet İzni, izin sahibine sadece ikamet hakkı sağlar; ancak kişi çalışmak isterse çalışma izni alması gerekir. Önlisans ve lisans öğrenciler için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar.

 

Öğrenci İkamet İzni Süresi Ne Kadar?

Öğrenci oturma izni düzenlenmesine ilişkin 6458 sayılı Kanun'dan anlaşıldığı üzere, yabancılara verilen öğrenci ikamet izninin süresi öğrencinin öğrenim süresine göre değişkenlik gösterir.

Öğrenci oturma izni başvurusunda bulunan kişinin öğrenim süresi 1 yıldan az ise, verilecek olan izin süresi en fazla öğrenim süresi boyunca olur ve öğrenim süresinden daha uzun bir izin verilmez. Benzer şekilde, 18 yaşından küçük olan ve ilköğretim veya ortaöğretim seviyesinde eğitim görenlerin anne ve babalarının muvafakatname vermesiyle aldıkları iznin süresi de 1 yıldır. Ancak hemen belirtelim ki, iznin yenilenmesi ve sürenin uzatılması mümkündür.

 

Öğrenci İkamet İzni Alındıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Öğrenci İkamet İznine sahip olan kişilerin bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri belirli süreler içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. Bu hususa dair durumlar şu şekilde ifade edilebilir:

 1. Aynı şehirde öğrenim durumunda değişiklik: Öğrenim durumuna dair aynı şehir içerisinde bir değişiklik yapılması halinde, bu değişikliği izleyen 20 iş günü içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmalıdır.
 2. Yükseköğrenime başka bir şehirde devam etme: Yükseköğrenime başka bir şehirde devam etme kararı alınması halinde, bu değişikliği izleyen 10 iş günü içerisinde yeni üniversitenin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmalıdır. Bu şekilde bir değişiklik olması durumunda, kişinin ikamet izin belgesinde de değişiklik meydana geleceği için bildirimin yapılması önemlidir.
 3. Diğer değişiklik durumları: Öğrenci İkamet İzni alan kişinin kaydını dondurması, üniversiteden ilişiğinin kesilmesi, kayıt yenilememe gibi durumlarda öğrenci ikamet izni iptal edilecektir. Bu nedenle, bu durumların kişinin yasal kalışını etkileyeceği unutulmamalı ve dikkatle takip edilmelidir.
 4. Kişisel durumlarda değişiklik: Öğrenci İkamet İznine sahip kişinin medeni hali, pasaportu, adresi gibi kişisel durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişikliği 20 gün içerisinde kayıtlı bulunduğu İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirmesi gerekmektedir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

 • Öğrenci oturum izni nedir?

Eğitim-öğretim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken ikamet iznine öğrenci oturma izni denilmektedir.

 • Öğrenci oturum izni nasıl alınır?

Öğrenci oturma izni alabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

- Türkiye'de tanınmış bir yükseköğretim kurumuna veya özel öğretim kurumuna kayıtlı olmak,

- Yeterli geçim kaynağına sahip olmak,

- Türkiye'de ikamet edilecek bir konuta sahip olmak veya kiralayabilecek maddi imkana sahip olmak ve

- Sağlık sigortası yaptırmak.

 • Öğrenci oturum izninin süresi ne kadardır?

Öğrenci oturum izni süresi, yabancı uyruklu kişinin öğrenim süresi dikkate alınarak en çok 1 yıl için verilebilecektir. Öğrencinin bu süre dolduktan sonra uzatma talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

 • Öğrenci oturum izni ile Türkiye'de çalışılabilir mi?

Öğrenci oturma izni bulunan yabancı öğrencilerin Türkiye'de çalışabilmeleri için ayrıca çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çalışma iznine ilişkin başvurular ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacaktır.

 • Öğrenci oturum izni bulunan yabancının okulla ilişkisi kesilmesi halinde oturum izni iptal edilir mi?

Okulla ilişiği kesilen, kendi isteğiyle okuldaki kaydını donduran ya da mezun olan öğrencilerin öğrenci oturma izni iptal edilecektir. Böyle bir durumla karşılaşan yabancı uyruklu kişinin 15 günlük süre içerisinde farklı bir ikamet izni türüne başvurması ya da Türkiye'den ayrılması gerekmektedir.

 • Öğrenci oturma izni süresinin dolması halinde yabancı uyruklu öğrencinin okul kaydı silinir mi?

Öğrenci oturma izni süresinin bitmesi halinde öğrencinin okul kaydının silinmesi gibi büyük problemler ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle, oturma izni süresinin titizlikle takip edilmesi ve süresi dolan yabancı uyruklu öğrencinin, sürenin uzatılması için yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, öğrenci ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere profesyonel ve güvenilir hukuki destek sunuyoruz. Türkiye'de eğitim almak isteyen ve ikamet izni başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin karşılaşabileceği karmaşık prosedürler ve belge gereklilikleri konusunda rehberlik sağlıyoruz.

Müvekkillerimizin başvuru sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmelerini sağlamak için gereken tüm belgelerin toplanması ve başvuru formunun doğru şekilde doldurulması konusunda destek sunuyoruz. Ayrıca, başvuru sürecinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişim kurma, randevu alımı ve başvuru takibi gibi adımlarda da müvekkillerimize yardımcı oluyoruz.

Öğrenci ikamet izni başvurusu sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun veya reddedilme durumunda, hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak müvekkillerimizin haklarını koruyor ve gerekli itiraz süreçlerini yönetiyoruz. Ayrıca, öğrenci ikamet izni süresinin dolması durumunda uzatma başvurularını takip ediyor ve müvekkillerimizin yasal olarak Türkiye'de kalma haklarını koruyoruz.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, öğrenci ikamet izni başvuru sürecini mümkün olan en hızlı, etkili ve güvenilir şekilde yöneterek müvekkillerimizin Türkiye'deki eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz.


Bu Makaleyi Paylaş