Tapu Avukatı

Bugün bu konuda 44 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Tapu Avukatı

Tapuyla ilgili işlem ve davalarda ihtisas yapmış, bu alanda yetkinleşmiş kişilere tapu avukatı denmektedir.

Hukukumuzda avukatlıkta dal seçme kavramı bulunmadığından her avukat her alandaki davaya bakabilmektedir; ancak uygulamada başarılı avukatların daha çok bir veya iki alanda kendini yetiştirdiği ve bu alanlarda uzmanlaştığı görülmektedir. Tapu, gayrimenkul hukukunun bir alt konusu olduğu için tapu avukatı derken kast edilen gayrimenkul konusunda kendisini geliştirmiş olan hukukçulardır.

Hukuk büromuz geniş bir avukat kadrosuna sahiptir ve her avukatımızın ilgilendiği alan farklıdır. Hiçbir avukatımız kendi alanı olmayan bir meseleye müdahil olmamaktadır ve böylece konu işin uzmanına teslim edilmektedir.

2001 yılında Av. Zekeriya Karataş tarafından kurulan ve gün geçtikçe büyüyen, profesyonel ve kurumsal bir yapı haline bürünmüş olan Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; geliştirdiği çalışma anlayışıyla ve müvekkillerinde uyandırdığı güven duygusuyla sektöründe adını duyurmayı başarmıştır.

Gayrimenkul Hukuku ve Eşya Hukuku alanlarında tecrübeli avukatlarımız tapudan doğan uyuşmazlıklarınızda ve hukuki problemlerinizde yanınızda yer almakta ve hukuki yaklaşımlarla çözüm arama gayretine girmektedirler. Özellikle tapu konusunda mevzuatta çok fazla değişiklik yaşanmaktadır. Bu değişikliklerden dolayı meydana gelen karmaşıklıkları çözecek olan kişi işin uzmanı bir avukat olacaktır.

Tapuyla ilgili hukuki meselelerde verdiğimiz bazı destek konuları özellikle şunlardır:

  • Tapu iptal davaları
  • Tapu tescil davaları
  • Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi
  • Tapu tahsis belgesi ile ilgili hukuki problemler
  • Tapu Sicil Müdürlüğüne karşı açılacak davalar
  • Belediyenin imar uygulamalarından doğan sıkıntılar
  • Kadastro işlemlerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan davalardan biri tapu iptal davasıdır.

Tapu iptal davasını açacak kişi, ortada haklı bir sebep olmadan tapu tescil edilmesi, tescilin değiştirilmesi (tadili) veya terkini ile bir ayni hakkı zedelenmiş olan kişidir. Bu durumda hakkı zedelenen kişi asliye hukuk mahkemesine başvurmak suretiyle dava açabilmektedir. İstenen şey tapu iptali olduğu için dava açılacak kişi adına tescil yapılmış kişi olacaktır. Bunun yanında tapu iptali ve tescil talebinde bulunulmuşsa davanın karşı tarafı olarak tapu konusunun bulunduğu yere göre belediye, muhtarlık veya hazine de eklenecektir.

Tapu iptali davası hem teknik analiz isteyen hem de kuvvetli delil sunulmasını gerektiren bir dava çeşididir. Davayı açan kişi bu sebeple delil gösterme durumunda olacaktır. Bu deliller tapu kayıtları olabileceği gibi tanıklar da olabilir. Daha sonra keşifler ve bilirkişi raporlarıyla davanın seyri belirginleşecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tapu davalarında dava süreçleri oldukça çetin geçmekte ve bazen yıllarca sürebilmektedir. Tapu avukatının görevi bu dava süreçlerini mümkün olduğu kadar kısaltmak ve etkin sonuç almaktır. Tapu davalarındaki her aşama kritik öneme sahiptir. Bu sebeple dava dilekçesinin yazımından nihai karar verilinceye kadarki süreçte yanınızda uzman bir gayrimenkul avukatı bulundurmanız tavsiye edilmektedir. Kanuni sürelere, hukuki yol ve yöntemlere, mevzuata ve uygulamaya hakim olan uzman ve başarılı bir avukat sizin işlerinizin daha kolay çözülmesinde yardımcı olacaktır. Mahkemeye sunulabilecek her türlü delili bulmaya çalışacak olan avukatınız ayrıca keşiflerin ve bilirkişi raporlarının hukuka aykırılık denetimini de yapacaktır. Kısacası bu karmaşık yargı sisteminde tapu gibi mal varlığını doğrudan ilgilendiren bir konuda işinizi şansa bırakmamanız ve hukuki açıdan zorluk çekmemeniz için iyi bir avukata müracaat etmelisiniz.


Bu Makaleyi Paylaş