Ceza Avukatı

Bugün bu konuda 55 kişi online danıştı.

Siz de alanında uzman avukatlarımıza tüm süreci hemen danışabilirsiniz.

Ceza Avukatı

Ceza Hukuku; suç, ceza ve infazları düzenleyen hukuk alanıdır. Her ne kadar suçun olmadığı bir dünya arzulasak da maalesef suç, hayatın bir gerçeğidir. Toplumu oluşturan insanlar potansiyel suçlu aynı zamanda potansiyel mağdurlardır. Haliyle hukuk düzeni suçlara, bunlara karşılık verilecek cezalara ve bu cezaların nasıl uygulanacağına dair çeşitli kurallar getirmiştir. Bu kurallar, kişilerin özgürlüğünü ve adli sicillerini yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple ceza hukuku kuralları oldukça hassas yorumlanmalı, bu konuda oldukça titiz hareket edilmelidir.

Ceza Avukatının Önemi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ceza hukuku, insan hayatını yakından ilgilendiren ve hürriyeti kısıtlayıcı etkiye sahip olabilecek bir alandır. Bu sebeple kişilerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında iddia veya savunmalarını iyi yapmaları, kendilerini doğru ifade edebilmeleri, kanuni süreleri kaçırmamaları ve hukuk tekniğini bilmeleri gerekmektedir. Bu pratikte uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan mutlak suretle bir ceza hukuku uzmanı avukata başvurulmalıdır. Çünkü kişi, tecrübeli bir hukukçudan daha iyi hareket edemez ve yaptığı yanlışlar kendisine çok ağır sonuçlar getirebilir.

Tüm hukuk alanları içerisinde ceza hukukunun ayrı bir önemi vardır ve oldukça kapsamlı düzenlemeleri barındırmaktadır. Ceza davalarında verilecek karar kişilerin hem objektif hem subjektif koşulları göz önünde tutularak verilir. Bu sebeple bir ceza davasının sonucu daha dava başlamadan  belirlenemez, tamamen somut koşullara ve durumlara bağlı olarak verilecek hüküm belirlenir. Ceza hukuku uzmanı avukatlar burada devreye girmektedir; çünkü hem hukuk bilmek hem de tecrübeli olmak gerekmektedir. Müvekkil, bu sebeple elindeki ‘’silahları’’ ancak çok iyi bir avukat vasıtasıyla en etkin şekilde kullanabilir.

İyi Bir Ceza Avukatının Özellikleri

  1. İyi bir ceza avukatı her şeyden önce içinde bulunduğu toplumun insanlarını iyi analiz eder ve olaylara hümanist bakış açısıyla yaklaşır.
  2. Ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukat,  hukukun kendisine sağladığı tüm imkanları kullanır ve asla pes etmez.
  3. İyi bir ceza avukatı ayrıntıcıdır ve işine yarabilecek her türlü delili bulmaya çalışır.
  4. İyi bir ceza avukatı dilekçe konusunda uzmandır, yazdığı dilekçelerde olayın püf noktalarına değinir ve isteklerini dayanaklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya koyar.
  5. Çok iyi bir ceza avukatı kanun maddelerine, maddelerin gerekçelerine, kanun değişikliklerine, kanunun lafzına ve ruhuna hakimdir. Bu sebeple mevzuattan ve benzer vakıalardan yola çıkıp iddiasını kuvvetlendirir.
  6. En iyi ceza avukatı, deneyimiyle yargı sistemine vakıftır; bu sebeple önceki müvekkillerinden edindiği tecrübeyi çok iyi kullanır.
  7. İyi bir ceza avukatı somut olayı derinlemesine inceler ve müvekkilinin lehine olabilecek durumları mahkeme önüne sunar.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Mahkemelerinde açılmış davalara katılan avukatlara denir. Ağır Ceza Mahkemeleri, asliye ceza mahkemelerine göre daha yüksek cezayı gerektiren suçlarla ilgilenir. Dolayısıyla bu mahkemelerde alınacak kararlar hafif olmamakla beraber kişi için bazen ömür boyu tutsaklık manasına gelebilmektedir. Buradan yola çıkarak ağır ceza avukatlarının sorumluluğunun çok yüksek olduğunu ve ağır ceza mahkemesine konu olan bir dava için mutlaka uzman bir ağır ceza avukatına danışılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir suçtan dolayı mağdur olan kişi adil bir ceza ile adaletin yerini bulmasını ister. Bu sebeple iyi bir avukata gitmeli ve adaletin sağladığı tatmin duygusuna erişmelidir; aksi takdirde bir tatminsizlik yaşanabilir ve bu da toplum açısından sağlıklı sonuçlar doğurmaz. Aynı şekilde bir suç isnad edilen kimse masumiyetini iddia edebilir veya daha az cezayı hak ettiğini düşünebilir. Haksız yere kimsenin ceza almaması, özgürlüğünden yoksun kılınmaması veya adli siciline bir suçun işlenmemesi için avukatlara büyük iş düşmektedir. Bu bakımdan avukat seçerken buna mutlaka dikkat etmelisiniz. Alanında uzman, yılların birikimiyle hareket eden ve işinde başarılı ceza avukatları bulmalısınız.

Ceza Avukatı Soruşturma ve Kovuşturmada Ne Yapar?

Ceza avukatı nasıl çalışır, ne yapar gibi sorulara yönelik olarak bilinmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Öncelikle iyi bir ceza avukatına başvurulması olabildiğince erken olmalı; zira soruşturma aşaması, davanın temel şablonunu oluşturur. Bu yüzden ceza avukatına, soruşturma aşamasında vekalet verilmeli ve böylece mümkün olduğunca erken dahil edilmesi gerekmektedir. Soruşturma sırasında avukatın varlığı durumunda müvekkil eğer şikayet edense daha kapsamlı ve delillere dayanan bir şikayet dilekçesi verilmesi sağlanır; eğer müvekkil şüpheli sıfatındaysa bu durumda da gerekli savunmalar yapılır ve böylece şüpheye mahal veren durumlar müvekkilin lehine ortadan kalkabilir.

Kovuşturma aşamasında da avukatın rolü ve etkisi bir hayli yüksektir. Duruşma sırasında ortaya koyduğu iddia, savunma ve itirazlar, temyiz aşamasında kararın onanması veya bozulması yönünde ortaya koyacağı argümanlar veya olağanüstü kanun yollarına başvurmak gibi girişimlerle davada oldukça etkin bir rol üstlenir.

Hangi Ceza Avukatı İyidir?

Ceza avukatınızı seçerken yukarıda yazılanları muhakkak göz önünde bulundurmalısınız. Ceza avukatı sayısı oldukça fazla, bu sebeple seçim yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken tecrübe ve başarıdır. Kurumsal olarak çalışan büromuzda büyük başarılar elde etmiş, kendini kanıtlamış ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız bulunmaktadır. Seçeceğiniz avukatın kötü bir avukat olması durumunda kaybedeceklerinizin telafisi bazen mümkün olmayabilir veya çok geç kalmış olabilirsiniz. Tüm bu sebeplerden dolayı profesyonel olarak başarı odaklı çalışan avukatlarımızı vekil tayin edebilirsiniz ve işinizi böylece şansa bırakmamış olursunuz.

Suçun olmadığı ve adaletin kazandığı bir toplum ütopyasına kavuşmak dileğiyle.

 


Bu Makaleyi Paylaş